Thay đổi thời gian tổ chức các sự kiện tại MDEC - Sóc Trăng 2014

           Ngày 15/9/2014, Ban Chỉ đạo Diễn đàn hợp tác Kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long – Sóc Trăng 2014, đã có thông báo số 39-TB/MDEC gửi cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo, UBND cùng một số sở, ban ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan về việc thay đổi thời gian tổ chức sự kiện tại MDEC – Sóc Trăng, cụ thể như sau:  

1. Hội thảo Tái cơ cấu nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL (sự kiện chính)

Thời gian: 08 giờ ngày 05/11/2014.

2. Hội thảo Vai trò của ngân hàng trong việc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL (sự kiện chính)

Thời gian: 14 giờ ngày 5/11/2014.

3. Hội thảo khoa học Bác sĩ nông học Lương Định Của (sự kiện kết hợp)

Thời gian: 08 giờ ngày 05/11/2014.

4. Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình kinh tế hộ gia đình phụ nữ nông thôn vùng ĐBSCL (sự kiện kết hợp)

Thời gian: 14 giờ ngày 05/11/2014.

5. Chương trình Khai mạc MDEC- Sóc Trăng 2014, công bố quỹ ASXH, vinh danh các đơn vị ủng hộ quỹ an sinh xã hội vùng ĐBSCL năm 2014 (sự kiện chính)

Thời gian: 20 giờ ngày 05/11/2014.

Khai mạc MDEC - Vĩnh Long năm 2013

6. Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL (sự kiện chính)

Thời gian: 08 giờ ngày 06/11/2014.

7. Lễ Khai mạc và đua chung kết nam Giải Đua ghe Ngo (sự kiện chính)

Thời gian: 12 giờ 06/11/2014.

8. Hội nghị Hướng tới một nền sản xuất xanh bền vững (sự kiện kết hợp)

Thời gian: 08 giờ ngày 07/11/2014.

9. Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC - Sóc Trăng 2014 (sự kiện chính)

Thời gian: 14 giờ  07/11/2014.

10. Lễ Bế mạc MDEC - Sóc Trăng 2014 (sự kiện chính)

Thời gian: 20 giờ ngày 07/11/2014.

11. Triển lãm hội chợ thương mại và du lịch vùng ĐBSCL (sự kiện kết hợp)

Thời gian: ngày 02- 07/11/2014.

          Được biết, tổngkinh phí tổ chức MDEC – Sóc trăng 2014, dự kiến khoảng 15 tỷ đồng  Nguồn kinh phí này chủ yếu từ nguồn vận động tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và một phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước./.

                                                                                          LP (theo mdec.vn)

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE