SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỘI THẢO PHÂN TÍCH CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI NĂM 2013

          

           Nhằm đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 11-KL/TU ngày 23/7/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư đến năm 2015 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp  theo Báo cáo số 198-BC/TU ngày 17/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết thực hiện Kết luận số 11-KL/TU, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội thảo Phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2013, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh.

           Tham dư hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên gia Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Trung tâm xúc tiến Du lịch, Thương mại, Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các ngân hàng, công ty, doanh nghiệp, phóng viên báo, đài và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

          Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. Chỉ số PCI bao gồm 09 chỉ số thành phần về các lĩnh vực: chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất đai, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, chi phí không chính thức, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, chất lượng đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý. Đây là dư án hợp tác nghiên cứu giữa VCCI  và Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

          Theo báo cáo của Ban tổ chức, tỉnh Sóc Trăng bắt đầu tham gia Dự án VNCI từ năm 2006 với kết quả xếp hạng PCI đứng thứ 19/64 tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2007, Sóc Trăng vươn lên vị trí thứ 11, nhờ những nổ lực đáng kể trong việc cải thiện các yếu tố thành phần của môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp, cụ thể là việc áp dụng mô hình “một cửa liên thông” trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, từ năm 2008, Sóc Trăng đã có sự tụt hậu đáng kể so với các tỉnh, thành phố khác khi vị trí xếp hạng của tỉnh liên tục giảm: xếp thứ 29/64 năm 2008 và thứ 41/63 năm 2009. Đến năm 2010, 2011 vị trí xếp hạng PCI của tỉnh được cải thiện: xếp thứ 17/63 năm 2010 và thứ 15/63 năm 2011. Nhưng đến năm 2012, tỉnh lại bị sụt giảm nghiêm trọng trong bảng xếp hạng, đứng thứ 45/63, giảm 30 bậc so với năm 2011 (xếp thứ 12/13 khu vực ĐBSCL). Tuy nhiên, trong năm 2013, tỉnh đã vươn lên xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 21 bậc so với năm 2012.

          Nhìn chung, hầu hết điểm số các chỉ số thành phần của tỉnh trong năm 2013 đều tăng so với năm 2012, có 6/9 chỉ số được cải thiện điểm, trong đó có các chỉ số tăng mạnh như “dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” tăng 2,19 điểm, “chi phí thời gian để thực hiện các quy định Nhà nước” tăng 2,12 điểm, “tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh” tăng 1,67 điểm. Bên cạnh đó, có 3/9 chỉ số bị sụt giảm điểm nhẹ, đó là chỉ “gia nhập thị trường” giảm 0,14 điểm , “tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất đai” giảm 0,69 điểm, “tính minh bạch và tiếp cận thông tin”  giảm 0,59 điểm.

          Từ nhửng số liệu trên cho thấy, trong giai đoạn từ 2006 – 2013, chỉ số PCI của tỉnh tăng giảm bất thường, thiếu tính bền vững. Từ đó, đặt ra thách thức to lớn cho các cấp lãnh đạo chính quyền từ tỉnh tới địa phương cần nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 01/Ctr-UNND, ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2014 – 2015, đồng thời phải có những nỗ lực cụ thể và quyết liệt để đưa tỉnh lên vị trí tốt hơn về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

          Phát biểu tại Hội thảo, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của càn bộ, đảng viên, công chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh; thể hiện sự trân trọng, hiếu khách đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư; xem doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tượng để phục vụ.

          Mục tiêu của tỉnh đặt ra trong giai đoạn 2014 – 2015 là cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, chất lượng điều hành và quản lý kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp và tăng đầu tư. Xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thật sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu tăng thứ bậc xếp hạng hàng năm. Tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

          Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp sau: Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng ngày càng tốt hơn nền hành chính công theo hướng phục vụ, chuyển từ tư duy “quản lý, giải quyết” bằng “phục vụ, đáp ứng” để chính quyền thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp; Chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nghiêm túc chấn chỉnh những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ cửa quyên, nhằm tránh những chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải chịu; Nâng cao tính năng động và tiên phong của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, xây dựng kế hoạch thanh tra doanh nghiệp bảo đảm đúng quy định pháp luật, chỉ thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm, hạn chế việc thanh, kiểm tra nhiều lần; Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh thu hút đầu tư; Tiếp tục hoàn thiện việc lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh; Đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động; Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các thiết chế pháp lý ở địa phương nhằm tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai các chương trình khuyến công, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch./.

Quốc Quân

 

 

 

Từ khóa Google:
sóc trăng , hội thảo, PCI
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE