Thông báo tuyên truyền

Thông báo tuyên truyền về Corona 

 

Cập nhật thông tin mới nhất về Covid-19

 

Nghị quyết số 82 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

Ngày môi trường thế giới 5-6-2020

 

 

Công điện của UBND tỉnh Sóc Trăng về tiếp tục phòng chống Covid-19

 

Chị thị số 16 về Covid-19

 

Chị thị số 15 về Covid-19

 

Công văn 112 của Sở VHTTDL về Corona

 

- Công điện 393 của Bộ về Corona

 

- Công điện 396 của Bộ về Corona

 

- Công văn 113 của UBND tỉnh về Corona

 

Văn bản tuyên truyền 19 điều đảng viên không được làm và 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

 

- Tải file thì click vào   19 điều đảng viên không được làm

- Tải file thì click vào   27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

 

- Tải file thì click vào   Số 1812/SVHTTDL-QLVH ngày nhân quyền thế giới

 

- Tải file thì click vào   Kế hoạch số 23/KH-BCĐUBND ngày nhân quyền thế giới

                                                                             

Chữ kí của thành viên

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

CƠ QUAN QUẢN LÝ: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH SÓC TRĂNG ĐỒNG QUẢN LÝ

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3624 694 - 3624 673 - Fax: 0299.3624 694

Email: xtdulichsoctrang@gmail.com

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE