Tập huấn nghiệp vụ tại các Cụm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

     Từ ngày 12/8 – 15/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lớp tập huấn Du lịch cộng đồng và nghiệp vụ du lịch tại các cụm du lịch cộng đồng tỉnh Sóc Trăng nhằm nâng cao kiến thức về du lịch cộng đồng và các kỹ năng về nghiệp vụ buồng, bàn, bếp, kỹ thuật chế biến các món ăn phục vụ du khách cho các hộ dân, các sơ sở kinh doanh dịch vụ phụ trợ tại các cụm du lịch cộng đồng.

Lớp tập huấn tại Cụm du lịch cộng đồng ấp Phương An 3, xã hưng Phú, huyện Mỹ Tú

     Mỗi cụm có thời gian 02 ngày (Cụm du lịch cộng đồng cồn Mỹ Phước huyện Kế Sách 12 – 13/8; Cụm du lịch cộng đồng ấp Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú 13 – 14/8; Cụm du lịch cộng đồng Cù Lao Dung 13 – 14/8), với các nội dung chủ yếu về: tổng quan du lịch Sóc Trăng; Kiến thức về Du lịch cộng đồng; kỹ năng giao tiếp trong du lịch; các kỹ năng về buồng, bàn, bếp, nghiệp vụ lễ tân; kỹ thuật chế biến món ăn cho đối tượng là các hộ dân tham gia đề án, người dân và các sơ sở kinh doanh dịch vụ phụ trợ tại các cụm du lịch cộng đồng, tại mỗi Cụm đã thu hút trên 30 học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn tại Cụm du lịch cộng đồng Cù Lao Dung

     Việc tổ chức lớp tập huấn sẽ tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia đề án, người dân và các sơ sở kinh doanh dịch vụ phụ trợ tại các cụm du lịch cộng đồng được trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức về hoạt động kinh doanh du lịch, từng bước nâng cao tay nghề, thái độ phục chuyện nghiệp để có thể đáp ứng được nhu cầu phục vụ của khách du lịch, qua đó giúp du khách có cái nhìn thiện cảm, hài lòng hơn về các dịch vụ, sản phẩm du lịch khi về vùng đất Sóc Trăng./.

Giảng viên hướng dẫn kỹ năng phục vụ bàn (ảnh Lữ Giàu)

                                                                        Nguyễn Dũng

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE