Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính

     Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-SVHTTDL ngày 20/8/2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra thực hiện cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, vào ngày 12/9/2019 Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Sở VHTTDL đã tiến hành kiểm tra tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

     Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp thực hiện quá trình kiểm tra, đặc biệt, báo cáo được xây dựng đầy đủ, chi tiết các nội dung theo đề cương báo cáo của Đoàn.

     Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tại đơn vị đạt được một số kết quả nổi bật như sau: Lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Sở và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ cho CCVC đơn vị: Kế hoạch số 21/KH-TTTTXTDL, ngày 13/02/2019 về thực hiện cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 99 /KH-TTTTXTDL, ngày 17/5/2019 về phát động và thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Đẩy mạnh Cải cách hành chính” năm 2019 và đồng thời phát động phong trào thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện CCHC cho CCVC đơn vị; Kế hoạch số 32 /KH-TTTTXTDL, ngày 28/02/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019.

     Đơn vị đã xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ giai đoạn 2018 -2020, đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt theo Quyết định số 3415/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018. Đơn vị luôn chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, giảm bớt được một số quy trình thủ tục không cần thiết, tiết kiệm được nhiều thời gian, chí phí, góp phần đáng kể vào việc cải cách các thủ tục hành chính gọn, nhẹ, hiệu quả chất lượng, thúc đẩy sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

     Đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho một viên chức phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị như kiểm tra thông tin trên hộp thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản điều hành; chịu trách nhiệmchỉnh sửagiao diện hoạt động của trang thông tin điện tử, cập nhật khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ; đăngtin, bài viết của cộng tác viêntrên Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org…

     Đoàn cũng đánh giá cao sự năng động, nhạy bén của đơn vị trong khai thác ứng dụng Zalo trong công tác cải cách hành chính; sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản, chữ ký số và hộp thư điện tử Chính phủ trong thực hiện công vụ…

     Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: chỉnh sửa nội dung đánh giá, phân loại viên chức của đơn vị, kế hoạch tuyên truyền còn thiếu phân công nhiệm vụ cụ thể; tăng cường viết tin bài phục vụ cho công tác cải cách hành chính.

Phòng TC-HC

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE