Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch vận động CCVC tham gia Hội thi sáng tác thơ ca, các bài hát, tiểu phẩm cổ động về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2019

     Ngày 30/7/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh ban hành Kế hoạch số 1176/KH-BTC về tổ chức Hội thi sáng tác thơ ca, các bài hát, tiểu phẩm cổ động về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2019.

 

      Hội thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 -2020; kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh về thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 -2020; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cổ động, nâng cao hiệu quả thiết thức trong hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính; nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần tìm ra các ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi điều kiện cho phép.

     Đối tượng tham gia Hội thi là công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thư ký không tham gia). Mỗi tác giả tham dự Hội thi được gửi không quá 02 tác phẩm ở mỗi thể loại.

     Nội dung sáng tác về công tác cải cách hành chính với các thể loại: thơ ca, bài hát (ca nhạc, ca cổ) và tiểu phẩm. Các tác phẩm dự thi dựa trên việc đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; các tồn tại cải cách hành chính; giải pháp khắc phục... Tác phẩm dự thi có hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực công cuộc cải cách hành chính nhà nước.

    Cách thức tham gia dự thi: tác phẩm phải có bố cục rõ ràng, cô động, chưa gửi tham gia cuộc thi khác, chưa phổ biến dưới mọi hình thức nào. Mỗi tác phẩm dự thi thể hiện bằng văn bản đánh máy, trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, kèm theo đĩa CD thu âm tác phẩm.

    Thời gian tổ chức thi: Hội thi được tổ chức từ tháng 7/2019 đến hết ngày 31/10/2019. Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 11/2019. Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 12/2019.

     Địa điểm nhận tác phẩm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng (93/15 Trương Công Định, P2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. ĐT: 02993. 821 714).

    Đơn vị đã vận động được 01 viên chức tham dự Hội thi sáng tác thơ ca, các bài hát, tiểu phẩm cổ động về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2019, với chủ đề “thơ ca”, gồm 02 tác phẩm gửi về Ban Tổ chức Hội thi.

 

Tân Trang

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE