CHƯƠNG TRÌNH Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long – 2017 (Từ ngày 28 tháng 10 đến hết ngày 03 tháng 11 năm 2017)

  1. Thông tin chung về lễ hội:

            Với ý nghĩa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo đồng bào Khmer Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Sóc Trăng, qua đó góp phần tôn vinh di sản văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương cộng đồng các dân tộc thêm giàu đẹp. Lễ hội vừa tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng, trực tiếp phục vụ phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, miền, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

            Tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thức III, Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – 2017, diễn ra trong 07 ngày, từ ngày 28 tháng 10 đến hết ngày 03 tháng 11 năm 2017, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sẽ là nơi tụ hội của nhiều đội ghe trong và ngoài tỉnh hứa hẹn diễn ra mùa giải đua ghe Ngo sôi nổi và độc đáo.

        2. Chương trình lễ hội:  dự kiến từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/201 sẽ có các nội dung như sau (đính kèm chương trình)

Tân Trang

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE