Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng

           Theo quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh,  Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng được thành lập mới gồm có 25 thành viên, do ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Trần Minh Lý, GĐ sở VHTTDL tỉnh làm Phó Trưởng ban. 23 thành viên còn lại đại diện lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện thị, TP. Sóc Trăng.

          Theo quyết định này, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ về quy hoạch phát triển du lịch, chương trình hành động du lịch, điều phối  các hoạt động có liên quan, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác quảng bá xúc tiến du lịch, kiến  nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chương trình hành động mang tính liên ngành cũng như cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước về du lịch. Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về du lịch.

          Được biết, Thưởng trực Ban Chỉ đạo đặt tại Sở VHTTDL tỉnh, 50 Lê Duẩn TP. Sóc Trăng. Ban Chỉ đạo đang xây dựng Quy chế hoạt động để đảm bảo công tác quản lý, điều hành đạt hiệu quả cao nhất./.

                                                                                      Công Lý

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE