Sóc Trăng: Tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa cơ sở năm 2014

         

       Sáng ngày 18/7/2014, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa cơ sở năm 2014 cho hơn 100 học viên là cán bộ văn hóa xã hội ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh; cán bộ Trưởng, phó ban văn hóa, thông tin cấp xã, phường, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác phong trào của các đoàn thể; Trưởng hoặc phó ban nhân dân, các ấp đã, đang hoặc có hướng đề nghị công nhận là ấp văn hóa,… đến từ 03 đơn vị huyện Mỹ Xuyên, Mỹ Tú và thành phố Sóc Trăng.

Quang cảnh lớp học

        Theo chương trình của Trường, lớp học sẽ diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 14 – 18/7/2014, với các nội dung: tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong công tác xây dựng nông thôn mới; văn hóa trong công tác xây dựng nông thôn mới; công tác văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới; gia đình, văn hóa gia đình – công tác xây dựng gia đình văn hóa; du lịch và xúc tiến du lịch trong xây dựng nông thôn mới.  Ngoài ra, các học viên sẽ làm bài thu hoạch vào cuối khóa và được Ban Tổ chức lớp trao chứng nhận hoàn thành khóa học khi đảm bảo thời gian lên lớp và có bài thu hoạch đạt chất lượng.

          Được biết đây là lớp học đầu tiên trong năm 2014 và sẽ có thêm 04 lớp nữa dành cho 10 đơn vị, huyện, thị xã còn lại của tỉnh. 04 lớp này lần lượt được tổ chức tại thị xã Vĩnh Châu vào tháng 8/2014, huyện Kế Sách vào tháng 9/2014, thị xã Ngã Năm vào tháng 10/2014 và tại huyện Cù Lao Dung vào tháng 11/2014.  

          Qua lớp bồi dưỡng này, giúp các học viên được trang bị thêm kiến thức cơ bản, những văn bản quy định mới của Đảng và Nhà nước, đồng thời giúp cho các học viên làm tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở./.

                                                                               Lý Thị Phương

Từ khóa Google:
quản lý, văn hóa cơ sở
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE