Dự án

Các dự án du lịch Sóc Trăng đang bắt đầu cất cánh - 11/10/2018

Các dự án du lịch Sóc Trăng đang bắt đầu cất cánh

     Từ khi Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về phát triển du lịch tỉnh Sóc...

TÍNH KHẢ THI VÀ HẤP DẪN CỦA DỰ ÁN KHU DU LỊCH SONG PHỤNG - 30/12/2014

TÍNH KHẢ THI VÀ HẤP DẪN  CỦA DỰ ÁN KHU DU LỊCH SONG PHỤNG

           Dự án Khu lịch sinh thái Song Phụng nằm gọn trong Cồn Số 3, thuộc xã Song Phụng,...

Tính hấp dẫn của một số dự án du lịch của tỉnh Sóc Trăng - 22/01/2014

Tính hấp dẫn của một số dự án du lịch của tỉnh Sóc Trăng

     Với trên 90 đơn vị tài nguyên du lịch đã được điều tra, cùng với điều kiện tự nhiên và tiềm...

Dự án xây dựng Khu dân cư nghỉ dưỡng An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách - 22/02/2013

Dự án xây dựng Khu dân cư nghỉ dưỡng An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách

Dự án xây dựng Khu dân cư nghỉ dưỡng An Lạc Thôn - Huyện Kế Sách

     Theo quy hoạch tổng thể phát...

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE