Thông báo tuyên truyền

Thông báo Tổ chức Cuộc thi "Ảnh đẹp về du lịch Sóc Trăng" năm 2019

- Tải Thể lệ và bảng đăng ký cuộc thi: thì click vào  Cuộc thi "Ảnh đẹp về du lịch Sóc Trăng" năm 2019

 

 

Văn bản tuyên truyền 19 điều đảng viên không được làm và 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Tải file thì click vào   19 điều đảng viên không được làm

- Tải file thì click vào   27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

 

 

 

 

                                                                             

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE