CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

     Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch vận động CCVC tham gia Hội thi sáng tác thơ ca, các bài hát, tiểu phẩm cổ động về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2019   Tải file click vào  Cải cách hành chính

 

        Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính  Tải file click vào  Cải cách hành chính

 

        Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải file click vào  Cải cách hành chính

Từ khóa Google:
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chữ kí của thành viên

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

CƠ QUAN QUẢN LÝ: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH SÓC TRĂNG ĐỒNG QUẢN LÝ

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3624 694 - 3624 673 - Fax: 0299.3624 694

Email: xtdulichsoctrang@gmail.com

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE