Họp chuẩn bị đề xuất các dự án, đề án lĩnh vực VHTTDL trong vùng đồng bào dân tộc

 

          Để triển khai Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thi hành NĐ 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ông Lâm Vĩnh Phương, Phó GĐ Sở VHTTDL vừa chủ trì cuộc họp trong ngành. Tham dự có lãnh đạo một số đơn vị sự nghiệp và phòng chức năng của Sở.

            Ông Lâm Vĩnh Phương đã nêu rõ ý nghĩa, mục đích yêu cầu, hướng dẫn các đơn vị, phòng chức năng trao đổi thống nhất về nội dung, địa điểm thực hiện dự án, đề án của ngành liên quan đến vùng đồng bào dân tộc. Dự án, đề án phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả lâu dài, giúp đồng bào dân tộc phát triển tốt hơn về đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần. Đại biểu các đơn vị đã nêu ý kiến, trình bày khó khăn và đề xuất một số dự án ban đầu để lãnh đạo sở có ý kiến.

          Kết luận cuộc họp, Phó GĐ Sở Lâm Vĩnh Phương  giao các đơn vị sự nghiệp và phòng chức năng dành thời gian trao đổi về tên của dự án, đề án, địa điểm, nội dung thực hiện dự án thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong tỉnh để Văn phòng sở tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định trong trung tuần tháng 01/2015.

                                                                                      TCL.

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE