Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực du lịch Sóc Trăng

   

      Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành quyết định số 2042/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 7 năm 2019, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực du lịch thuộc phạm quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Ngôi chánh điện và lầu chuông, lầu trống đang xây dựng

(Khu văn hóa tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng  - Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng).

 

Dự án Khu du lịch biển, sinh thái Hồ Bể (thị xã Vĩnh Châu)​

     Tên thủ tục hành chính, được công bố: công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

     Về điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh, được áp dụng tại điều 12 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, gồm:

       1. Có ít nhất 01 tài nguyên du lịch cấp tỉnh; có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực.

       2. Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch.

       3. Có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia.

       4. Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

          Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Sóc Trăng có 02 điểm du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long (chùa Mahatup (chùa Dơi), Trung tâm VHTL Hồ Nước Ngọt); 04 điểm du lịch cấp tỉnh (chùa Mahatup (chùa Dơi), Trung tâm VHTL Hồ Nước Ngọt, Bửu Sơn tự (chùa Đất Sét) và Tân Huê Viên) và có 02 dự án là khu du lịch đang được triển khai, gồm: Khu văn hóa tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng (Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng) và Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên (thuộc huyện Châu Thành).

Riêng trong giai đoạn 2017 – 2020, toàn tỉnh có 13 dự án thuộc lĩnh vực du lịch đang ưu tiên thu hút đầu tư, gồm các dự án sau:

          1. Khu du lịch biển, sinh thái Hồ Bể, thuộc xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, có diện tích 307 ha.

          2.  Khu du lịch sinh thái Mỏ Ó, thuộc thị trấn Trần Đề, 230 ha.

          3. Khu sinh thái rừng ngập mặn, xã An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, 76 ha.

          4. Khu du lịch sinh thái - dịch vụ thương mại, P1, thị xã Vĩnh Châu, 22,78 ha.

          5.  Khu resort sinh thái, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 25,44 ha.

          6.  Khu văn hóa, du lịch, phường 6, TP Sóc Trăng (Hồ Nước Ngọt), 47 ha.

          7.  Khu sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf, xã Song Phụng, Long Phú, 79 ha.

          8. Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên, xã Phú Tân, Châu Thành, 9,91 ha. (đang triển khai).  

          9. Khu du lịch sinh thái vườn cò, xã Gia Hòa 1. huyện Mỹ Xuyên, 20 ha. 

         10. Khu du lịch hoặc sản xuất giống cây ăn trái đặc sản, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung (Cồn Long Ẩn), diện tích 1,2 ha.

         11. Khu du lịch sinh thái xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung (Đảo khỉ), diện tích 30 ha.

         12. Khu du lịch sinh thái (homestay), xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, diện tích 03ha.

         13.  Khu lâm viên thành phố Sóc Trăng, diện tích 20,6 ha.

     Trong tương lai, với sự quan tâm của các cấp ngành, địa phương, sự thúc đẩy kêu gọi và thu hút đầu tư du lịch trong nước và nước ngoài, các dự án khi được triển khai sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống, vật chất cho người dân địa phương./.

     (đính kèm quyết định, nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch và đơn đề nghị).

                                                                            Lý Thị Phương

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE