HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG
(2012 - 2017) đã thay đổi, bổ sung

 

                           

Stt

Họ và tên

Thông tin cá nhân

1

Trịnh Công Lý

Chức vụ: Chủ tịch

Năm sinh:1957

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Tiến sĩ

Công tác: Trung tâm TTXTDL

2

Ngô Trường Thành

Chức vụ: PCT kiêm Tổng Thư ký

Năm sinh:1958

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Công tác: P_NV Du lịch

3

Ngụy Bá Tùng

Chức vụ: Ủy viên TT

Năm sinh:1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Công tác: Cty CPQT Satraco

4

Biện Công Danh

Chức vụ: Ủy viên TT

Năm sinh:1957

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Công tác: NH - KS Khánh Hưng

5

Trần Thực Nghiệm

Chức vụ: Ủy viên TT

Năm sinh:1968

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Công tác:  NH - KS Gia Huy

6

Thái Tuấn

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:1968

Dân tộc: Hoa

Trình độ: Đại học

Công tác: Cty TNHH

Tân Huê Viên

7

Huỳnh Anh Dũng

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:1961

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Công tác: Trung tâm VHTL

Hồ Nước Ngọt

 

 

8

 

 

Phạm Ngọc Hiền

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:1959

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Công tác: NH - KS Quê Hương

9

Ngô Kim Quang

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:1954

Dân tộc: Hoa

Trình độ: 12/12

Công tác: Chùa Bửu Sơn Tự

(Đất Sét)

10

Lâm Thanh Hải

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:1967

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Công tác: Trung tâm VHTT TP ST

1

Thạch Chăm Rơn

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:1966

Dân tộc: Khmer

Trình độ: Đại học

Công tác: Đoàn Nghệ Thuật Khmer

12

Hứa Them

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:

Dân tộc: Hoa

Trình độ: 12/12

Công tác: NH - KS Quang Hỷ

3

Tất Khải Thạnh

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:1957

Dân tộc: Hoa

Trình độ: Đại học

Công tác: DNTN Khải Thạnh

14

Trần Văn Út

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:1964

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Công tác: Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng

15

Dương Việt Trung

Chức vụ: Ủy viên

Năm sinh:1954

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Công tác: Nguyên GĐ

Nhà hàng - KS Ngọc Thu

           

Từ khóa Google:
HIỆP HỘI DU LỊCH

Chữ kí của thành viên

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

CƠ QUAN QUẢN LÝ: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH SÓC TRĂNG ĐỒNG QUẢN LÝ

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3624 694 - 3624 673 - Fax: 0299.3624 694

Email: xtdulichsoctrang@gmail.com

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE