Hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cưu Long và Hà Nội

     Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữa 13 tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Hà Nội đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

         

Đoàn Sở VHTTDL tỉnh An Giang đến hợp tác, liên kết phát triển du lịch với tỉnh Sóc Trăng.

          Chương trình hợp tác phát triển du lịch này nhằm nâng cao hiệu quả công tác liên kết, phối hợp nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế du lịch của từng địa phương. Đồng thời chủ động phát triển nguồn lực giữa các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch cùng đẩy mạnh khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, tổ chức xây dựng các chương trình tour, tuyến liên vùng, liên tỉnh nhằm thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế về với các địa phương.

Đoàn công tác của Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre đến hợp tác, liên kết phát triển du lịch với tỉnh Sóc Trăng; ảnh Thanh Tú

          Theo chương trình hợp tác, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung một số nội dung gồm: Phối hợp hỗ trợ trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; Phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến du lịch; phối hợp hỗ trợ khách du lịch,...

          Trong đó, các vấn đề quan tâm nhiều nhất là phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ liên kết, hợp tác nối tour đón khách du lịch từ các tỉnh, thành phố trong nước, Thủ đô, thành phố các nước; các quốc gia, vùng lãnh thổ và ngược lại với tinh thần "Mười bốn tỉnh, thành phố - Một điểm đến" ; phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực du lịch; phối hợp đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư trong lĩnh vực du lịch; bố trí các điểm cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch đi và đến các địa phương,...

Hợp tác liên kết xúc tiến quảng bá du lịch của cụm Tây Nam bộ tại hội chợ Quốc tế Du lịch (ITE)

          Để thực hiện tốt chương trình ký kết này, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử ra 01 bộ phận chuyên môn làm đầu mối thường xuyên tiếp nhận, cập nhật thông tin về nội dung hợp tác và các vấn đề có liên quan đến nội dung này nhằm hỗ trợ kịp thời lẫn nhau trong hoạt động của mỗi bên./.

 

                                                                                                         LP

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE