Ban chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh họp sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và bàn kế hoạch hoạt động quý IV/2016

          Chiều thứ tư 14/9/2016, tại phòng họp UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh đã họp dưới chủ trì của ông Trần Minh Lý, Tỉnh ủy viên, GĐ sở VHTTDL, phó ban thường trực Ban chỉ dạo.

          Thành viên Ban chỉ đạo đã nghe trình bày dự thảo hoạt động của Ban chỉ đạo trong 9 tháng đầu năm, nội dung hoạt động 3 tháng còn lại năm 2016; dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020, định hướng 2025.

          Một số ý kiến đóng góp của thành viên Ban chỉ đạo tập trung cho công tác định hướng quy hoạch phát triển du lịch của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, giải pháp tăng cường sự quản lý của Nhà nước tại các điểm du lịch và địa điểm quy hoạch các dự án du lịch của tỉnh, vấn đề bảo vệ an ninh trật tự,vệ sinh môi trường, kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, phương án kêu gọi đầu tư và cơ chế chính sách ưu đãi đối với các dự án du lịch. . . .        

          Ông Trần Minh Lý, phó ban thường trực Ban chỉ đạo đã tiếp nhận các ý kiến của đại biểu, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề xoay quanh nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban chỉ đạo, cơ chế phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho du lịch của tỉnh phát triển tốt hơn. Các công việc quan trọng của Ban sẽ báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Trưởng ban chỉ đạo xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

                                                                                                TCL

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE