UBND huyện Cù Lao Dung tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch lập Dự án phát triển du lịch cộng đổng trên địa bàn huyện.

       

      Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, để khai thác tiềm năng du lịch địa phương, ngày 24.3.2016, đồng chí Trần Văn Nguyên, Phó CT.UBND huyện Cù Lao Dung đã chủ trì cuộc họp thông qua kế hoạch lập Dự án phát triển du lịch cộng đổng trên địa bàn huyện.

          

           Đại diện BGH trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn đã trình bày khái quát về vần đề du lịch, những thuận lợi và khó khăn trong việc lập dự án du lịch của huyện và khả năng khai thác loại hình du lịch cộng đồng của địa phương. Đại biểu lãnh đạo Trung tâm TT Xúc tiến Du lịch và phòng Nghiệp vụ Du lịch thuộc Sở VHTTDL tỉnh cùng đại biểu dự họp là lãnh đạo các ngành liên quan của huyện, UBND hai xã An Thạnh I và An Thạnh Tây đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh việc lâp dự án, xác định loại hình du lịch là thế mạnh có thể phát triển tại huyện cùng với việc khai thác thị trường khách du lịch .

           Đồng chí Võ Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung đã phát biểu chỉ đạo UBND huyện trên cơ sở tiếp nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục phối hợp với BGH trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn nghiên cứu để phác thảo đề cương và xây dựng dự thảo đề án. Đồng chí đã nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động kinh tế du lịch đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, giải quyết lao động việc làm và tăng thu nhập cho người dân và ngân sách. Tuy nhiên cần nghiên cứu cụ thể tình hình để có thể từng bước phát  triển loại hình du lịch cộng đồng phù hợp, bảo đảm sự bền vững và hiệu quả khi khai thác. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở có những phương án hỗ trợ huyện trong quá trình xây dựng dự án.

          Các đại biểu đã dành thời gian tham quan thực tế một số địa điểm thuộc các xã An Thạnh Nam, An Thạnh I  để có thể  nghiên cứu đưa vào quy hoạch thực hiện dự án.

                                                                                      Công Lý.

Từ khóa Google:
DLCĐ, Cù Lao Dung, kế hoạch
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE