Tóm tắt chương trình Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL - Sóc Trăng lần thứ I/2013